Waanbrekend Maatwerk

Teamontwikkeling op maat

Je mensen verstaan hun vak. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid en de regelruimte om hier invulling aan te geven. Maar het is veel, soms teveel.

Medewerkers willen oplossingen van de organisatie die de omstandigheden laten veranderen. Meer collega’s en minder veranderingen.

Als leidinggevenden weet je dat dit niet gaat gebeuren. Maar je bent ervan overtuigd dat medewerkers zelf hun werkdruk kunnen aanpakken. Niet door harder te werken, maar door anders te werken.

Je wil dat dit team zelf de regie neemt. Over hun werk, hun werkplezier én hun resultaten. Dat kan.

Waanbrekend Maatwerk

Teamontwikkeling op maat

Je mensen verstaan hun vak. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid en de regelruimte om hier invulling aan te geven.Maar het is veel, soms teveel.

Medewerkers willen oplossingen van de organisatie die de omstandigheden laten veranderen. Meer collega’s en minder veranderingen.

Als leidinggevenden weet je dat dit niet gaat gebeuren. Maar je bent ervan overtuigd dat medewerkers zelf hun werkdruk kunnen aanpakken. Niet door harder te werken, maar door anders te werken.

Je wil dat dit team zelf de regie neemt. Regie over hun werk, hun werkplezier én hun resultaten. Dat kan.

Herken je dit bij je team?

In de waan van de dag werkt het team harder en langer om zoveel mogelijk werk af te krijgen. Ze nemen te weinig tijd om stil te staan bij wat belangrijk is, af te stemmen of pauze te nemen. Ze gaan over hun grenzen. Dat kan wel even, maar het is geen oplossing voor de lange termijn.

Dit gaat ten koste van:

Kwaliteit
Doordat ze zonder aandacht taken ‘even snel’ afhandelen, maken ze fouten en vergeten ze dingen. Dat moet weer hersteld, waardoor het uiteindelijk meer tijd kost. Ze werken wel harder, maar presteren minder.

──────

Focus
Het werk richt zich steeds meer op de korte termijn, kleine urgente zaken gaan voor. Ze komen onvoldoende toe aan langere termijn projecten en ontwikkelingen.

──────

Voldoening
Het vakmanschap komt niet meer tot zijn recht en teamleden missen het om werk te doen waar het écht om gaat. De zin van het werk gaat verloren.

──────

Werkplezier
Druk en stress zorgen voor overfocus en korte lontjes. Samenwerken gaat moeizamer en de sfeer onder elkaar verandert.

──────

Innovatie
Omdat je mensen niet meer de tijd nemen om stil te staan, zien ze niet goed meer wat ze doen en waarom. Het oplossend vermogen – en daarmee de innovatiekracht van het team – verdwijnt.

──────

Veranderbereidheid
Alles wat erbij komt, betekent ‘nog meer’. Dat past er niet meer bij. Samen kom je bijna niet meer uit deze impasse.

Kortom: slecht voor mens en organisatie.

Waanbrekend Maatwerk is de oplossing voor jouw team als:

 ze ontevreden zijn omdat ze geen kwaliteit kunnen leveren
 samenwerking stokt en er ‘gedoe’ ontstaat
 teamleden structureel over hun grenzen gaan
 ze niet goed weten waar ze als team voor staan
 ze geen baas meer zijn over hun eigen agenda
 alles belangrijk is en er onvoldoende zicht is op de grootste prioriteiten

Jullie hebben behoefte aan een begeleider die:

 verbinding maakt met jullie en aansluiting zoekt bij jullie situatie. Niet uitgaat van vooraf opgezette protocollen of aanpakken.
 aandacht heeft voor zowel de kant van de medewerkers als de kant van de organisatie, zodat er ruimte is voor menselijkheid én resultaat
 doorpakt en confronteert als het nodig is.
 jullie de tools en het vertrouwen geeft om het echt anders aan te pakken
 je niet alleen laat denken over hoe het anders kan, maar ook helpt om dit in de praktijk te brengen

Samen zorgen jullie ervoor dat deze impasse wordt doorbroken:

 als team vinden jullie zelf oplossingen voor problemen, nemen meer regie
 jullie weten waar het team voor staat en wat jullie toegevoegde waarde is
 jullie werken beter samen en stemmen af over te maken keuzes
 team en leidinggevende weten beter wat ze aan elkaar hebben
 de productiviteit en tevredenheid zijn groter doordat alles lekkerder loopt
 jullie benuten elkaars talenten, het (zelf)vertrouwen is toegenomen

Dit resultaat wordt behaald doordat jullie samen en vanuit eigen kracht werken aan duurzame werkdruk oplossingen.

Wil je graag weten wat een Waanbrekend Maatwerktraject voor jouw team of organisatie kan betekenen?
Maak dan nu een afspraak met Callista, de waanbreek expert.

Waanbrekend Maatwerk is de oplossing voor jouw team als:

 ze ontevreden zijn omdat ze geen kwaliteit kunnen leveren
 samenwerking stokt en er ‘gedoe’ ontstaat
 teamleden structureel over hun grenzen gaan
 ze niet goed weten waar ze als team voor staan
 ze geen baas meer zijn over hun eigen agenda
 alles belangrijk is en er onvoldoende zicht is op de grootste prioriteiten

 

Jullie hebben behoefte aan een begeleider die:

 verbinding maakt met jullie en aansluiting zoekt bij jullie situatie. Niet uitgaat van vooraf opgezette protocollen of aanpakken.
 aandacht heeft voor zowel de kant van de medewerkers als de kant van de organisatie, zodat er ruimte is voor menselijkheid én resultaat
 doorpakt en confronteert als het nodig is.
 jullie de tools en het vertrouwen geeft om het echt anders aan te pakken
 je niet alleen laat denken over hoe het anders kan, maar ook helpt om dit in de praktijk te brengen

 

Samen zorgen jullie ervoor dat deze impasse wordt doorbroken:

 als team vinden jullie zelf oplossingen voor problemen, nemen meer regie
 jullie weten waar het team voor staat en wat jullie toegevoegde waarde is
 jullie werken beter samen en stemmen af over te maken keuzes
 team en leidinggevende weten beter wat ze aan elkaar hebben
 de productiviteit en tevredenheid zijn groter doordat alles lekkerder loopt
 jullie benuten elkaars talenten, het (zelf)vertrouwen is toegenomen

Dit resultaat wordt behaald doordat jullie samen en vanuit eigen kracht werken aan duurzame werkdruk oplossingen.

Wil je graag weten wat een Waanbrekend Maatwerktraject voor jouw team of organisatie kan betekenen?
Maak dan nu een afspraak met Callista, de drijvende kracht achter Waanbrekers.

Waanbrekers brengt je team naar duurzame veranderingen in de praktijk

Callista Roelofs, WaanbrekersCallista Roelofs, oprichter en eigenaar van Waanbrekers, begeleidt het hele traject. Haar kracht ligt in het realiseren van duurzame veranderingen in de praktijk.

Callista leert jullie anders kijken naar jezelf en je rol. Van daaruit ontstaan oplossingen die van nature passen bij jullie situatie.

Dit maatwerk is geen standaard training. Het is een persoonlijke en professionele ontdekkingstocht, waarin Callista jullie uitdaagt om:

  • anders te kijken naar jezelf en je rol
  • na te denken over jullie toegevoegde waarde individu en als team
  • helder te krijgen wat je WEL wilt in plaats van wat je NIET wilt
  • zelf oplossingen te vinden voor de zaken waar je tegenaan loopt
  • anderen te betrekken om problemen op te lossen.

Van daaruit ontstaan oplossingen die van nature passen bij jullie en jullie situatie.

Waanbrekend Maatwerk

Het traject start met een intake waarin Callista met de leidinggevende en een paar teamleden de ontwikkelvraag onderzoekt. Samen bepalen we wat past bij jullie situatie, jullie uitdagingen en jullie wensen. Wat volgt is een maatwerkvoorstel om 3 tot 6 maanden aan de slag te gaan.
 
De kracht van dit maatwerk traject zit in de co-creatie. In het ontwerp én in de uitvoering. Callista heeft de expertise over hoe jullie uit de waan van de dag breken. Jullie hebben de expertise over jullie vak en de organisatie. Samen ontdekken we jullie route uit de waan van de dag.
 
Met deze aanpak gaat we veel verder dan traditionele trainingen, waarin slechts vaardigheden aangeleerd worden in een trainingsomgeving. Callista sluit aan bij waar mensen staan in hun ontwikkeling én helpt hen actief en creatief bij de vertaling naar de praktijk. Zo wordt gedragsverandering blijvend.

Een optimale mix van effectieve werkvormen

 Sessies op locatie. Een halve of een hele dag voor training, coaching en verdieping.
 Micro-coaching. Coaching van Callista, gericht op implementatie in de prakijk. Via het forum, platform, mail of telefoon. Een grote succesfactor in de aanpak van Waanbrekers.
 De Waanbrekers Academy. Een uitgebreid aanbod van zelfstudie modules, instructievideo’s, praktische handvatten, opdrachten, checklists, mailseries en denkvragen.
 Innovatief online platform. Voor het intrainen van Krachtige Gewoontes, op basis van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering.
 Het Waanbrekers Forum. Een online forum voor informatie en ideeën uitwisseling tussen deelnemers onderling en met en Callista.
 Video meetings. Korte online videosessies (een soort Skype) in kleine groepjes onder begeleiding van Callista. Voor intervisie of sturen op de voortgang.
 Individuele coaching. Hulp bij het opheffen van persoonlijke belemmeringen of het diepgaand bespreken van een aanpak op individuele basis.

Waanbrekend Maatwerk

Het traject start met een intake waarin Callista met de leidinggevende en een paar teamleden de ontwikkelvraag onderzoekt. Samen bepalen we wat past bij jullie situatie, jullie uitdagingen en jullie wensen. Er volgt een maatwerkvoorstel voor een traject van 3 tot 6 maanden.

De kracht van dit maatwerk traject zit in de co-creatie. In het ontwerp én in de uitvoering. Callista heeft de expertise over hoe jullie uit de waan van de dag breken. Jullie hebben de expertise over jullie vak en de organisatie. Samen ontdekken we jullie route uit de waan van de dag.

Met deze aanpak gaat ze veel verder dan traditionele trainingen, waarin slechts vaardigheden aangeleerd worden in een trainingsomgeving. Callista sluit aan bij waar mensen staan in hun ontwikkeling én helpt hen actief bij de vertaling naar de praktijk. Zo zorgt zij gedragsverandering bij de deelnemers blijvend is.

Een optimale mix van effectieve werkvormen

 Sessies op locatie. Een halve of een hele dag voor training, coaching en verdieping.
 Micro-coaching. Coaching van Callista, gericht op implementatie in de prakijk. Via het forum, platform, mail of telefoon. Een grote succesfactor in de aanpak van Waanbrekers.
 De Waanbrekers Academy. Een uitgebreid aanbod van zelfstudie modules, instructievideo’s, praktische handvatten, opdrachten, checklists, mailseries en denkvragen.
 Innovatief online platform. Voor het intrainen van Krachtige Gewoontes, op basis van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering.
 Het Waanbrekers Forum. Een online forum voor informatie en ideeën uitwisseling tussen deelnemers onderling en met en Callista.
 Video meetings. Korte online videosessies (een soort Skype) in kleine groepjes onder begeleiding van Callista. Voor intervisie of sturen op de voortgang.
 Individuele coaching. Hulp bij het opheffen van persoonlijke belemmeringen of het diepgaand bespreken van een aanpak op individuele basis.

Voorbeelden van thema’s voor een maatwerk traject:

Regie over je werk.
Leren hoe je zélf regie neemt over je werk, door essentiële keuzes te maken en je werk daarnaar in te richten. Het nieuwe timemanagement.

──────

Proactief aan de slag.
Het ontwikkelen van eigenaarschap. Zelf zaken oplossen en ontdekken hoe je proactief in plaats van reactief met situaties om kunt gaan. Leren dat je veel meer kunt dan je denkt.

──────

Authentieke meerwaarde.
Het ontwikkelen van een professionele identiteit waarmee je vanuit je persoonlijke kracht bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

──────

Gezonde werkdruk.
Inzicht verkrijgen in de feitelijke werkdruk en grip op de situatie krijgen. Werkdruk hanteerbaar maken. Je verhoogt je persoonlijke effectiviteit en krijgt je werkplezier terug.

──────

Krachtige Gewoontes.
Het ontwikkelen van Krachtige Gewoontes, zodat het normaal wordt om de goede dingen te doen. Elke dag opnieuw.

──────

Eigenaarschap.
Het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie.

Deze mensen gingen je voor:

Investering maatwerkoplossing

Een op maat gemaakt traject, voor jouw mensen. Passend bij jullie situatie, jullie uitdagingen en jullie wensen voor de oplossing. Het wordt in samenspraak met jou als leidinggevende en een paar van de deelnemers ontwikkeld. De omvang en inhoud van het traject bepalen de prijs.
Hiervoor ontvang je een offerte op maat.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het om een maatwerktraject voor ons te ontwikkelen?

Afhankelijk van de situatie zijn er één of meerdere gesprekken nodig. Samen kijken we wiens input belangrijk is voor deze gesprekken om alle benodigde informatie op tafel te krijgen. Op basis daarvan kan Callista vaak al ter plekke een prijsindicatie geven. Indien dit akkoord is, volgt binnen een week het voorstel.

Hoeveel tijd besteed ik als leidinggevende aan dit traject?

De mate van betrokkenheid bepalen we tijdens het maken van het traject.

Hoeveel tijd besteden mijn mensen aan dit traject?

Ons uitgangspunt is maximaal twee uur per week. Deze tijdsinvestering verdient zich al binnen vier weken terug door de resultaten die ze in dit traject realiseren.

Is Waanbrekend Maatwerk alleen voor teams?

Waanbrekend Maatwerk is ook zeer geschikt als in-company traject met deelnemers uit verschillende onderdelen van de organisatie. Bijvoorbeeld als alternatief voor een training over timemanagement, het hanteerbaar maken van werkdruk of het bevorderen van (mentale) vitaliteit.

Is Waanbrekend Maatwerk ook geschikt voor leidinggevenden?

Het maatwerk van Waanbrekers is heel waardevol voor Managementteams, andere leidinggevende teams en bijvoorbeeld als onderdeel van een leiderschapstraject. Ook hier geldt dat Callista graag met jullie in gesprek gaat om te bepalen welke vorm en inhoud aansluit bij jullie situatie.

Een maatwerktraject met een positieve impact op je organisatie.


Zodat jouw mensen meer uit zichzelf en hun tijd halen.


Zodat ze jou kunnen helpen de organisatie verder te ontwikkelen.

Wil je graag weten wat een Waanbrekend Maatwerktraject voor jouw team of organisatie kan betekenen?
Maak dan nu een afspraak met Callista, de drijvende kracht achter Waanbrekers.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om deze website soepel te laten werken. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten